Busqueda Rapida

$59,000

Photos

优秀的汽油寿命特许经营机会出售。只有这个位置包含在销售中。库存,家具,固定装置,设备和特许经营费包含在采购额内。位置是从海滩分钟。交钥匙建立。成立于2016年。***请不要打扰员工,并请您的买家签署附加的保密协议以获取更多信息。*** - Automated Translation by Google
地址: , Hallandale, FL 33309
年: 1973
总大小: N/A
税收: N/A x 年
$59,000

联系我们

-"Miami Miami Agents

Contact form CN